?>

Termin „DDA” oznacza Dorosłe Dzieci Alkoholików. Obejmuje on dorosłych, którzy doświadczyli w dzieciństwie trudności związanych z alkoholizmem lub innymi uzależnieniami jednego bądź obojga rodziców. Nawet po opuszczeniu niezdrowego środowiska rodzinnego osoby doświadczone syndromem DDA borykają się z licznymi problemami i trudnościami. Wynika to z ich doświadczeń z okresu dzieciństwa, kiedy to ich podstawowe potrzeby były ignorowane, tym samym zmuszając dziecko do samodzielnego radzenia sobie nie tylko z własnymi problemami, ale nierzadko również problemami uzależnionego rodzica. W sytuacji, gdy jeden z rodziców był uzależniony (na przykład ojciec), drugi rodzic (na przykład matka), próbując ochronić dziecko, często zwracał się do niego po pomoc. W efekcie powyższego wiele osób dorosłych z syndromem DDA często wini właśnie matkę za trudności, których doświadczali w dzieciństwie.

Jako dzieci DDA cierpieli z powodu braku poczucia bezpieczeństwa, silnego lęku, stresu, wstydu, zazdrości i często błędnych wyobrażeń na temat życia rówieśników. Wszystkie siły skierowane są na próby ukrycia, że w domu dzieje się coś złego. 

DDA leczenie terapia ośrodek filar
DDA terapia leczenie ośrodek filar grodzisk mazowiecki

Czym charakteryzuje się syndrom DDA?

Osoby, które dorastały jako dzieci alkoholików, często zmagają się z emocjonalnymi wyzwaniami i napotykają trudności w budowaniu zdrowych relacji międzyludzkich. Wychowując się w toksycznym środowisku rozwijały one pewne cechy, emocje i zachowania, które pierwotnie służyły im do przetrwania. W dorosłym życiu te same cechy często stają się barierą w codziennym funkcjonowaniu. W wielu przypadkach Dorosłe Dzieci Alkoholików doświadczają ataków lęku i paniki, które wydają się nie mieć racjonalnego uzasadnienia.

Osoby z syndromem DDA w dzieciństwie często doświadczały uczuć bezradności, poczucia winy i wstydu. W dorosłym życiu, mimo prób wyparcia przeszłości, bagatelizowania jej znaczenia lub usprawiedliwiania zachowań rodziców, nieświadomie powielają błędy wynikające z alkoholowych problemów w ich rodzinnych domach. Takie osoby są narażone na popadanie w podobne uzależnienia lub nawiązywanie relacji z osobami zmagającymi się z alkoholizmem. Dodatkowo mogą również borykać się z zaburzeniami osobowości.

DDA terapia leczenie ośrodek filar grodzisk mazowiecki

Terapia DDA

Głównym zadaniem terapii DDA jest zapewnienie wsparcia. Terapeuta dąży do pomocy w uporządkowaniu i nazwaniu trudnych doświadczeń z przeszłości, umożliwiając osobie z problemem DDA głębsze zrozumienie własnej sytuacji oraz dostrzeżenie powiązań między obecnym życiem a doświadczeniami z dzieciństwa. Najważniejszym elementem terapii jest jednak odciążenie DDA z poczucia winy, które towarzyszy wielu dzieciom alkoholików. Osoby te – bezpośrednio lub pośrednio obarczane winą za problem alkoholowy rodzica – są  przekonane, że ponoszą odpowiedzialność za działania i uczucia innych ludzi. To ogranicza zdolność DDA do doświadczania prawdziwej radości życia, bez przejmowania się winą za wszelkie niepowodzenia.

W trakcie terapii osoba z syndromem DDA pracuje nad budowaniem poczucia własnej wartości, rozwija umiejętność nawiązywania relacji z otoczeniem, kształtuje cele i marzenia, a także uczy się asertywności. Wszystko po to, żeby po ukończeniu terapii osiągnąć stabilność emocjonalną i z większym optymizmem podjeść do budowania swojego życia w teraźniejszości.

Terapia DDA Warszawa

Terapia dla osób z syndromem DDA prowadzona jest na ogół w trybie ambulatoryjnym, choć w niektórych przypadkach wskazana jest terapia stacjonarna, a w skrajnych nawet hospitalizacja i/lub dodatkowa farmakologia pod opieką lekarza psychiatry. Starając się jak najlepiej odpowiadać na potrzeby osób dotkniętych problemem alkoholowym – także w sposób pośredni poprzez dorastanie w rodzinie alkoholowej – oferujemy profesjonalną terapię DDA. Zapewniamy przyjazną atmosferę, profesjonalizm terapeutów oraz dyskrecję. Dogodna lokalizacja Ośrodka Leczenia Uzależnień FILAR sprawia, że od lat pozostajemy atrakcyjną alternatywą terapeutyczną dla osób z syndromem DDA z Warszawy i najbliższej okolicy.

Pozostańmy w kontakcie

Nasz telefon jest czynny 24h/7 dni w tygodniu przez cały rok.

+48 737 199 997

+48 726 017 019

+48 737 199 997

kontakt@osrodekfilar.com.pl

Odwiedź nas w Ośrodku

ul. Radziejowicka 120 05-825 Adamowizna koło Grodziska Mazowieckiego