?>

Próbujesz pomóc, ale Twoje starania nie przynoszą zamierzonych rezultatów? Czujesz się bezradny wobec uzależnienia bliskiej Ci osoby? Skorzystaj z pomocy Centrum Interwencji Kryzysowej.

Interwencja kryzysowa to specjalnie zaplanowane działanie, które jest organizowane przez najbliższych osoby uzależnionej we współpracy z wybranym centrum interwencji kryzysowej. Głównym celem interwencji jest zorganizowanie spotkania, podczas którego w obecności osoby uzależnionej przedstawiane są konkretne fakty świadczące o potrzebie podjęcia leczenia. Przekaz kierowany do osoby uzależnionej jest wcześniej dokładnie omawiany wspólnie z osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie interwencji (interwentem kryzysowym lub terapeutą uzależnień).

Sesja interwencyjna ma charakter konfrontacyjny, ale jednocześnie jest prowadzona w sposób rzeczowy i życzliwy wobec osoby uzależnionej. Celem tej sesji jest nie tylko uświadomienie osobie uzależnionej skutków jej zachowań/zaniechań, ale także skłonienie jej do wyrażenia zgody na rozpoczęcie leczenia. Jest to proces delikatny, wymagający odpowiedniego przygotowania i wsparcia profesjonalnego terapeuty.

Chcesz przeprowadzić interwencję kryzysową w swoim domu? Chcesz przekonać bliską Ci osobę do podjęcia leczenia?

Czym jest interwencja kryzysowa dla osoby uzależnionej?

Interwencja kryzysowa dla osoby uzależnionej to proces, który ma na celu pomoc osobie, która często nie jest świadoma potrzeby tej pomocy lub nie chce jej przyjąć. Jest to działanie inicjowane z zewnątrz, najczęściej przez bliskich lub znajomych osoby uzależnionej. Kluczowym elementem interwencji jest rzeczowe i obiektywne przedstawienie faktów dotyczących uzależnienia i jego konsekwencji.

interwencja kryzysowa prywatny ośrodek leczenia terapii uzależnień mazowieckie warszawa grodzisk mazowiecki

Podczas interwencji ważne jest, aby unikać uogólnień, interpretacji, osobistych osądów i ocen. Komunikacja powinna opierać się wyłącznie na konkretnych faktach i obserwacjach dotyczących zachowań związanych z uzależnieniem. Nie chodzi o atakowanie osoby uzależnionej, ale o skonfrontowanie jej z rzeczywistymi argumentami dotyczącymi jej zachowań i ich wpływu na życie własne oraz otoczenia.

Tak rozumiana interwencja jest:

 • działaniem o charakterze pomocowym,
 • działaniem z zewnątrz,
 • działaniem skierowanym przeciwko chorobie alkoholowej, a nie osobie uzależnionej.

Czym powinna się charakteryzować interwencja?

Wyróżniamy trzy podstawowe cechy udanej sesji interwencyjnej. To:

 1. Rzeczowość – należy unikać domysłów i domniemania pewnych zachowań. Alkoholikowi trzeba przestawić fakty dotyczące zaniedbań i krzywd, jakie pojawiły się w bezpośrednim związku z nadmiernym spożywaniem alkoholu. Nie mów też o intencjach alkoholika. Sformułowania typu „myślałeś, że nikt nie zauważy” nie wniosą nic pozytywnego do rozmowy, a mogą skutkować postawą obroną.
 2. Konkretność – w trakcie przedstawiania krzywd spowodowanych przez alkohol mówimy konkrety, bez żadnych uogólnień. Zamiast więc powiedzieć: „Jesteś złym ojcem”, lepiej podać konkretne przykłady, które o tym świadczą (np. „Kiedy wróciłam do domu, dzieci były głodne” lub „Miałeś odebrać ją ze szkoły, a tymczasem otrzymałam telefon ze świetlicy, że nikt nie przyszedł”).
 3. Życzliwość – interwencja nie może przypominać kolejnej awantury. Prawda musi być podawana w taki sposób, by człowiek się na nią otwierał, a nie zamykał. Ważna jest zatem atmosfera życzliwości, troski i miłości do alkoholika. Osoba uzależniona musi wiedzieć, że jeśli podejmie leczenie, otrzyma pełne wsparcie najbliższych. Opieraj się tylko na własnych doświadczeniach. Nie używaj argumentów, które są informacjami zasłyszanymi od osób trzecich.

Czym nie jest interwencja kryzysowa wobec osoby uzależnionej?

Interwencja kryzysowa nie jest:

 • kolejną kłótnią dotyczącą aktywnego uzależnienia,
 • okazją do wyrzucenia osobie uzależnionej zarzutów i pretensji,
 • momentem na wyrażanie żalu nad własnym losem,
 • debatą na temat przyczyn aktywnego uzależnienia,
 • dyskusją o tym, czy nadużywanie substancji psychoaktywnych jest normalne, czy stanowi zaburzenie,
 • oceną osoby uzależnionej w kontekście jej ról społecznych i ich realizowania (bądź nie realizowania),
 • sesją terapeutyczną ani diagnostyczna,
 • rozmową o definicji uzależnienia,
 • publicznym poniżaniem osoby uzależnionej.

Centrum Interwencji Kryzysowej Warszawa: Jak możemy Ci pomóc?

Jako profesjonalne Centrum Interwencji Kryzysowej od lat specjalizujemy się w organizacji sesji interwencyjnych, których celem jest przekonanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia. Współpracujemy z rodzinami, bliskimi i przyjaciółmi osób uzależnionych. Każdą interwencję przygotowujemy w sposób indywidualny, po wcześniejszym szczegółowym rozpoznaniu problemu. To pozwala nam uzyskiwać stosunkowo wysoką skuteczność naszych sesji. Niemniej jednak, osoby poszukujące pomocy  w naszym Centrum Interwencji Kryzysowej każdorazowo uprzedzamy, że jedna interwencja może się okazać niewystarczająca. Czasami osoby uzależnione potrzebują dodatkowych bodźców z zewnątrz, żeby skonfrontować się ze swoim problemem i podjąć decyzję o leczeniu. Nasi Terapeuci dokładają wszelkich starań, aby interwencja kryzysowa była czynnikiem, który przeważy szalę i stanie się pierwszym rokiem na drodze do zdrowia.

Pozostańmy w kontakcie

Nasz telefon jest czynny 24h/7 dni w tygodniu przez cały rok.

+48 737 199 997

+48 726 017 019

+48 737 199 997

kontakt@osrodekfilar.com.pl

Odwiedź nas w Ośrodku

ul. Radziejowicka 120 05-825 Adamowizna koło Grodziska Mazowieckiego