?>

Terapia uzależnień alkoholowych to złożony proces, który ma na celu pomoc osobom uzależnionym od alkoholu w przezwyciężeniu ich nałogu i powrocie do życia wolnego od przymusu picia.

Celem zdecydowanej większości programów terapeutycznych dla osób uzależnionych jest nauczenie pacjenta życia w abstynencji, choć obecnie coraz częściej mówi się o koncepcji kontrolowanego picia, czyli redukcji szkód wywołanych nadmiernym spożywaniem napojów alkoholowych. Praktyka pokazuje, że najskuteczniejsza jest terapia odwykowa, którą w sposób indywidualny dostosowujemy do danej osoby – jej potrzeb, możliwości, ale i ograniczeń.

sesja terapeutyczna

Co obejmuje terapia odwykowa?

Pierwszym krokiem w terapii uzależnień alkoholowych jest detoksykacja, czyli proces bezpiecznego usunięcia alkoholu z organizmu. Detoksykacja organizmu wymaga nadzoru medycznego. Nadzór medyczny jest niezbędny do tego, aby w sposób bezpieczny zarządzać symptomami zespołu odstawienia, jednocześnie dbając o komfort pacjenta, jego ogólny stan zdrowia i dobre samopoczucie.

Kolejnym krokiem jest praca z terapeutą. Ośrodek Filar oferuje terapię uzależnień alkoholowych realizowaną w różnych trybach – terapię stacjonarną i półstacjonarną, terapię dzienną i weekendową. Posiadamy również zaplecze umożliwiające realizację terapii odwykowej na zasadach zamkniętego ośrodka. Jednym z narzędzi, jakie wykorzystujemy podczas terapii uzależnień alkoholowych jest terapia systemowa.

Terapia systemowa w terapii uzależnień alkoholowych

Terapia systemowa to narzędzie psychoterapeutyczne, które koncentruje się na relacjach i dynamice wewnątrz systemów rodzinnych i społecznych. Zamiast skupiać się wyłącznie na indywidualnych członkach rodziny, terapia systemowa bada wzorce interakcji między członkami rodziny i jak te wzorce wpływają na funkcjonowanie systemu jako całości.

Celem terapii systemowej jest nie tylko pomoc indywidualnym członkom rodziny w rozwiązywaniu ich problemów z uzależnieniem, ale także zmiana całego systemu rodzinnego, aby poprawić jego funkcjonowanie i zdrowie emocjonalne.

Terapia odwykowa Warszawa

Oferta Ośrodka Filar w zakresie terapii uzależnień alkoholowych jest bardzo szeroka i zróżnicowana. To pozwala nam kierować POMOC do osób w różnych sytuacjach, w tym osób wymagających leczenia zamkniętego, jak i alkoholików wysokofunkcjonujących, którzy chcą podjąć terapię nie rezygnując przy tym z życia zawodowego.

Dogodna lokalizacja oraz bardzo dobre skomunikowanie z najważniejszymi miastami regiony pozwalają na współpracę z ośrodkiem w trybie dziennym, weekendowym i ambulatoryjnym mieszkańcom Warszawy, jak i okolicznych miejscowości. W razie pytań lub wątpliwości pozostajemy do dyspozycji.


Pozostańmy w kontakcie

Nasz telefon jest czynny 24h/7 dni w tygodniu przez cały rok.

+48 737 199 997

+48 726 017 019

+48 737 199 997

kontakt@osrodekfilar.com.pl

Odwiedź nas w Ośrodku

ul. Radziejowicka 120 05-825 Adamowizna koło Grodziska Mazowieckiego