?>

Uzależnienie od alkoholu wpływa destruktywnie na każdy aspekt życia osoby chorej. Jej życie rodzinne, prywatne, zawodowe, a także zdrowie. Nieleczone prowadzi do przedwczesnej śmierci. Tym co może pomóc w zahamowaniu choroby jest odwyk alkoholowy.

Odwyk daje osobom zmagającym się z uzależnieniem szansę na nowe. To kompleksowy proces, który obejmuje zarówno opiekę medyczną, jak i wsparcie psychologiczne. Pacjent w trakcie odwyku stara się zrozumieć przyczyny swojego uzależnienia, uczy się nowych sposobów radzenia sobie ze stresem i emocjami, oraz odbudowywania zdrowych relacji z bliskimi. Jak przebiega odwyk alkoholowy?

Program leczenia odwykowego

Odwyk alkoholowy to zintegrowane podejście, które łączy różne aspekty opieki medycznej, wsparcia psychologicznego i terapii. Połączenie tych aspektów jest kluczowe dla skutecznego leczenia uzależnienia, ponieważ pozwala na adresowanie problemu na wielu poziomach.

terapia grupowa

Opieka medyczna

Pierwszym krokiem w leczeniu uzależnienia od alkoholu jest detoks. Detoks alkoholowy ma na celu bezpieczne oczyszczenie organizmu z toksyn, przy jednoczesnym minimalizowaniu nieprzyjemnych objawów zespołu odstawienia. Detoks przeprowadza się pod ścisłym nadzorem medycznym, a przed jego rozpoczęciem pacjent powinien być poddany badaniom, które ocenią stan jego zdrowia i pozwolą zidentyfikować wszelkie problemy zdrowotne związane z uzależnieniem.

Wsparcie psychologiczne

Wsparcie psychologiczne jest kluczowym elementem procesu zdrowienia:

  • pomaga pacjentom zrozumieć naturę uzależnienia, w tym mechanizmy psychiczne, które prowadzą do kompulsywnego picia (Terapeuci pracują nad identyfikacją czynników, które przyczyniły się do rozwoju uzależnienia, takich jak stres, problemy emocjonalne, czy traumy.),
  • uczy pacjentów,jak radzić sobie ze stresem, lękiem, depresją i innymi emocjami bez uciekania się do alkoholu (Terapeuci stosują różne techniki, takie jak terapia poznawczo-behawioralna, aby pomóc pacjentom rozwijać zdrowe strategie radzenia sobie z negatywnymi emocjami.),
  • skupia się na odbudowie poczucia własnej wartości i pozytywnego obrazu siebie,
  • pomaga w budowaniu i utrzymaniu motywacji do trwałej zmiany i życiu w trzeźwości (Terapeuci wspierają pacjentów w ustawianiu realistycznych celów i pracują nad ich osiągnięciem.).

Terapia grupowa

Równie ważna w procesie odwyku alkoholowego jest terapia grupowa. Stwarza ona przestrzeń do dzielenia się swoimi doświadczeniami i uczenia od innych osób, które są zmuszone radzić sobie z identycznymi lub bardzo podobnymi wyzwaniami. Uczestnictwo w grupach terapeutycznych pomaga w budowaniu systemu wsparcia, który okazuje się nieoceniony w utrzymaniu trzeźwości po zakończeniu programu.

Praca z rodziną

Rodzina nie tylko cierpi w wyniku uzależnienia jednego z jej członków, ale może również stanowić ważne źródło wsparcia w procesie leczenia. Terapeuci współpracują z rodzinami, aby pomóc im zidentyfikować i zmienić dysfunkcyjne wzorce zachowań, które mogły przyczynić się do rozwoju lub podtrzymania uzależnienia, takie jak współuzależnienie czy unikanie konfrontacji. Praca z rodziną obejmuje rozwijanie zdrowych form komunikacji i budowanie silniejszych, bardziej wspierających relacji. To pomaga w odbudowie zaufania i zrozumienia między członkami rodziny. Sesje terapii rodzinnej pozwalają na otwarte omówienie problemów, uczuć i obaw związanych z uzależnieniem. To wspólne forum do dialogu może być kluczowe w rozwiązywaniu konfliktów i budowaniu silniejszych więzi.

Zapobieganie nawrotom

Strategie zapobiegania nawrotom skupiają się na przygotowaniu pacjenta do życia po zakończeniu intensywnej terapii odwykowej, z naciskiem na utrzymanie trzeźwości i zapobieganie powrotowi do nałogu. Pacjenci uczą się identyfikować i unikać potencjalnych wyzwalaczy oraz rozwijają umiejętności radzenia sobie ze stresem i emocjami bez uciekania się do alkoholu. Są również informowani o tym, gdzie szukać wsparcia po zakończeniu odwyku. Wsparcie może obejmować regularne spotkania z terapeutą, uczestnictwo w grupach wsparcia, jak Anonimowi Alkoholicy, lub inne formy wsparcia społecznościowego.

Pozostańmy w kontakcie

Nasz telefon jest czynny 24h/7 dni w tygodniu przez cały rok.

+48 737 199 997

+48 726 017 019

+48 737 199 997

kontakt@osrodekfilar.com.pl

Odwiedź nas w Ośrodku

ul. Radziejowicka 120 05-825 Adamowizna koło Grodziska Mazowieckiego