?>

Alkoholizm to poważne uzależnienie, które wpływa nie tylko na zdrowie fizyczne, ale również na życie emocjonalne i społeczne osoby uzależnionej, jej rodziny i najbliższych. Leczenie alkoholizmu jest procesem złożonym i wieloetapowym, którego czas trwania może się różnić w zależności od wielu czynników.

Mówiąc o leczeniu alkoholizmu należy pamiętać o tym, że choroby alkoholowej nie da się skutecznie wyleczyć, a jedynym sposobem na jej zatrzymanie jest zachowanie abstynencji. Dlatego odpowiedź na pytanie o to, ile trwa leczenie alkoholizmu dotyczy nie tyle okresu czasu wymaganego do uzyskania przez chorego pełni zdrowia, ile czasu trwania poszczególnych działań terapeutycznych.

Ile trwa leczenie alkoholizmu: Indywidualne różnice w leczeniu choroby alkoholowej

W przypadku pewnej grupy chorych rezultaty leczenia obserwujemy już po zakończeniu pierwszej terapii. Po tzw. pierwszym podejściu, mówiąc kolokwialnie. Niestety wiele osób nie jest w stanie zakończyć leczenia lub wraca do nałogu bezpośrednio po zakończeniu leczenia odwykowego. Te różnice wynikają z szerokiego spektrum różnic pomiędzy chorymi, które w sposób bezpośredni determinują skuteczność
i efektywność terapii.

kobieta z drinkiem

Zakładając, iż indywidualne różnice w leczeniu choroby alkoholowej są kluczowe dla przebiegu, czasookresu i skuteczności terapii, pod uwagę należy wziąć następujące aspekty:

  • Historię i stopień uzależnienia

Czas trwania i intensywność nadużywania alkoholu mogą się różnić, co wpływa na wybór metody leczenia, a także długość terapii. Osoby, które od dawna nadużywają alkohol mogą potrzebować bardziej intensywnej terapii i dłuższego czasu na naukę życia w trzeźwości.

  • Stan zdrowia fizycznego i psychicznego osoby uzależnionej

Współistniejące problemy zdrowotne, zarówno fizyczne (np. choroby wątroby, serca), jak i psychiczne (np. depresja, lęk), wymagają zintegrowanego podejścia do leczenia. Wpływają one nie tylko na czasookres terapii uzależnień, ale przede wszystkim na wybór metod walki z chorobą alkoholową.

  • Czynniki środowiskowe i społeczne

Warunki życiowe, wsparcie społeczne i środowiskowe, a także dostęp do zasobów terapeutycznych i wsparcia poza ośrodkiem wpływają na proces leczenia, w tym jego długość. 

  • Motywację i gotowość do zmiany

Indywidualna motywacja do pokonania uzależnienia i gotowość do wprowadzenia zmian w życiu są kluczowe dla sukcesu terapii. Różne techniki motywacyjne mogą być stosowane w zależności od poziomu gotowości pacjenta. Gotowość do zmiany i motywacja często skracają czasookres leczenia, ale nie jest to regułą.

  • Preferencje i odpowiedź na terapię
    Różne osoby mogą inaczej reagować na poszczególne metody leczenia, takie jak farmakoterapia, psychoterapia czy terapia grupowa. Dostosowanie metody leczenia do preferencji i reakcji pacjenta jest ważne dla jego skuteczności.

Ile trwa leczenie w Ośrodku Filar?

Ośrodek Leczenia Uzależnień Filar oferuje programy 2-, 4- i 6- tygodniowe, a także terapię długoterminową. Wybierając optymalny wariant terapii warto pamiętać o tym, że proces leczenia nie kończy się wraz z zakończeniem terapii. Bardzo często wymaga dalszej pracy terapeutycznej m.in. w ramach terapii nawrotów, której celem jest przeciwdziałanie nawrotom uzależnienia u osób, które borykają się z problemem utrzymania abstynencji lub już sięgnęły po alkohol.

Pozostańmy w kontakcie

Nasz telefon jest czynny 24h/7 dni w tygodniu przez cały rok.

+48 737 199 997

+48 726 017 019

+48 737 199 997

kontakt@osrodekfilar.com.pl

Odwiedź nas w Ośrodku

ul. Radziejowicka 120 05-825 Adamowizna koło Grodziska Mazowieckiego