?>

Terapia stacjonarna jest najskuteczniejszą formą terapii. Model terapii stacjonarnej, jaki proponujemy,  jest najskuteczniejszym obecnie procesem terapeutycznym. Opiera się on na terapii indywidualnej stacjonarnej z terapia grupową. Terapia indywidualna odbywa się pięć razy w tygodniu, dla każdego uczestnika terapii, podczas gdy terapia grupowa odbywa się sześć razy w tygodniu. Na zajęciach grupowych podopieczni zdobywają pełen zakres wiedzy na temat uzależnień, mechanizmów, wzorów zachowań, działań prewencyjnych itp., natomiast podczas sesji indywidualnych pracujemy nad problemami i wydarzeniami z przeszłości, które powodują powroty do aktywnego uzależnienia. Terapia stacjonarna jest również początkiem drogi ku trzeźwości.

Proponujemy 4 możliwe cykle terapeutyczne:

Terapia minimum/nawroty – 2-tygodnie – jest to najkrótszy oferowany przez nas czas pobytu w ośrodku. To czas, kiedy można odizolować uczestnika terapii od środka uzależniającego lub zachowań behawioralnych typowych dla uzależnień. Model ten zalecany jest dla osób, które nie mogą pozwolić sobie na dłuższy pobyt w ośrodku z przyczyn zawodowych czy osobistych, dla osób, które chcą lepiej poznać proces leczenia (opcja przedłużenia pobytu) lub dla tzw. Nawrotów – terapia nawrotowa. 

terapia leczenie uzależnień  stacjonarna zamknięta ośrodek prywatny filar mazowieckie warszawa grodzisk mazowiecki
terapia leczenie uzależnień  stacjonarna zamknięta ośrodek prywatny filar mazowieckie warszawa grodzisk mazowiecki

Terapia podstawowa – 4-tygodnie – jest to tak zwany minimalny pełny proces terapeutyczny, aby proces terapii zaczął przynosić oczekiwane rezultaty. Jest to również czas na zdobycie pełnej wiedzy z zakresu terapii uzależnień, nabrania świadomości swojej choroby, skutecznej izolacji od środka lub zachowania uzależniającego, przejście przez wszystkie trzy etapy procesu terapeutycznego. To także minimalny czas na „przepracowanie” przeszłości, własnych słabości, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, stresowych. To czas na odbudowanie  swoich celów, marzeń, własnej wartości. To także minimalny niezbędny czas na rozpoczęcie procesu terapii systemowej. 28 dni terapii pozwala na przygotowanie świadomego „plany wyjścia”. Podczas procesu motywujemy do dalszej pracy nad sobą, w tym do kontynuacji terapii indywidualnej po zakończeniu terapii stacjonarnej (tzw terapii ambulatoryjnej, często nazywanej dochodzącą).

Terapia rozszerzona – 6 tygodni – terapia rozszerzona to uzupełnienie terapii podstawowej, gdzie nabyta wiedza jest utrwalana i wzmacniana. Czas 6 tygodni pozwala na dłuższe rozciągnięcie w czasie zaliczania etapów zaliczania terapii. Większy nacisk jest kładziony na głębszą analizę problemu, rozwój osobisty, pracę nad indywidualnymi aspektami uzależnienia oraz rozpoczęcie pracy nad emocjami i postawami asertywnymi. Przy tym cyklu uczestnik terapii lepiej i dojrzalej przygotuje się do samodzielnego życia poza ośrodkiem.

terapia leczenie uzależnień  stacjonarna zamknięta ośrodek prywatny filar mazowieckie warszawa grodzisk mazowiecki
terapia leczenie uzależnień  stacjonarna zamknięta ośrodek prywatny filar mazowieckie warszawa grodzisk mazowiecki

Terapia OMEGA – 8-tygodni – to program rekomendowany przez PARPA, stosowany w wielu placówkach NFZ. Nie jest to nasz standardowy cykl terapeutyczny, natomiast proponujemy skorzystanie z cyklu 8-tygodniowego.

Pozostańmy w kontakcie

Nasz telefon jest czynny 24h/7 dni w tygodniu przez cały rok.

+48 737 199 997

+48 726 017 019

+48 737 199 997

kontakt@osrodekfilar.com.pl

Odwiedź nas w Ośrodku

ul. Radziejowicka 120 05-825 Adamowizna koło Grodziska Mazowieckiego