?>

Terapia uzależnień alkoholowych to złożony proces leczenia, który ma na celu pomoc osobom uzależnionym w przezwyciężeniu ich nałogu i powrocie do zdrowego, wolnego od alkoholu życia. Jest to droga wymagająca, pełna wyzwań, ale również dająca realną szansę na odzyskanie kontroli nad własnym życiem.

Jak wygląda terapia uzależnień alkoholowych? Dlaczego indywidualne podejście do każdego pacjenta jest tak ważne? Czy można zerwać z nałogiem bez profesjonalnego wsparcia ze strony specjalistów?

Terapia uzależnień

W leczeniu uzależnień alkoholowych stosuje się różne tryby terapii, czego celem dostosowanie procesu leczenia do indywidualnych potrzeb i możliwości pacjentów. Terapia uzależnień w każdym z trybów ma swoje specyficzne cechy i może być odpowiednia w różnych etapach leczenia oraz dla różnych osób. Trzy podstawowe tryby terapii uzależnień obejmują:

  • terapię stacjonarną,
  • terapię półstacjonarną,
  • terapię ambulatoryjną.
terapia indywidualna

Terapia stacjonarna

Terapia stacjonarna to intensywny program leczenia realizowany w specjalistycznym ośrodku. Ta forma terapii wymaga pełnego zaangażowania pacjenta i odizolowania go od środowiska rodzinnego i zawodowego, które mogło przyczynić się do rozwoju i utrzymywania się nałogu.

Terapia stacjonarna zapewnia intensywną opiekę medyczną i psychologiczną, stały nadzór oraz strukturyzowany program terapeutyczny. Program leczenia obejmuje różnorodne formy terapii, w tym sesje indywidualne, terapię grupową, warsztaty edukacyjne i zajęcia wspierające rozwój osobisty. Regularny harmonogram i struktura dnia pomagają w budowaniu zdrowych nawyków i dyscypliny, które są niezbędne do utrzymania trzeźwości.

Terapia stacjonarna pomaga w odzyskaniu kontroli nad życiem. Uczy jak żyć bez alkoholu i radzić sobie z codziennymi wyzwaniami. Jej celem jest nie tylko abstynencja, ale również poprawa ogólnego stanu zdrowia, samopoczucia i jakości życia pacjenta. Przed zakończeniem terapii stacjonarnej pacjenci otrzymują wsparcie w planowaniu dalszego leczenia i życia po powrocie do domu.

Terapia półstacjonarna

Terapia półstacjonarna łączy regularne wizyty w ośrodku z możliwością pozostania w środowisku domowym. Jest to dobre rozwiązanie dla osób, które potrzebują wsparcia terapeutycznego, ale jednocześnie mogą i chcą kontynuować swoje codzienne obowiązki, takie jak praca czy opieka nad rodziną. Terapia pomaga w stopniowym przygotowaniu do pełnej samodzielności i życia bez alkoholu.

Terapia ambulatoryjna

Terapia ambulatoryjna polega na regularnych sesjach terapeutycznych, które odbywają się w ośrodku, ale bez konieczności stałego przebywania w nim. Jest odpowiednia dla osób, które osiągnęły pewien stopień stabilizacji i są w stanie samodzielnie zarządzać swoim życiem, jednocześnie korzystając z profesjonalnego wsparcia. Pozwala na zachowanie normalnego trybu życia, pracy zawodowej i relacji rodzinnych, przy jednoczesnym kontynuowaniu leczenia. Ze względu na wyzwania towarzyszące terapii ambulatoryjnej, wiele osób decyduje się na tę formę leczenia dopiero po zakończeniu intensywnej terapii odwykowej.

Wybór trybu terapeutycznego

Wybór odpowiedniego trybu terapii zależy od wielu czynników, w tym od stopnia zaawansowania uzależnienia, indywidualnych potrzeb pacjenta, jego środowiska życiowego oraz możliwości podjęcia intensywnego leczenia. Adekwatny dobór i dostosowanie terapii do indywidualnej sytuacji pacjenta zwiększa szanse na powodzenie leczenia i utrzymanie trzeźwości.

Pozostańmy w kontakcie

Nasz telefon jest czynny 24h/7 dni w tygodniu przez cały rok.

+48 737 199 997

+48 726 017 019

+48 737 199 997

kontakt@osrodekfilar.com.pl

Odwiedź nas w Ośrodku

ul. Radziejowicka 120 05-825 Adamowizna koło Grodziska Mazowieckiego