?>

Łatwy dostęp do alkoholu, społeczne przyzwolenie na jego spożywanie oraz ogólne postrzeganie napojów alkoholowych jako relatywnie bezpiecznych sprzyjają rozwojowi nałogu. W wielu sytuacjach trudno określić, gdzie kończy się kontrolowane picie, a zaczyna alkoholizm. Tymczasem nieleczona choroba alkoholowa prowadzi nie tylko do rozbicia więzi społecznych i problemów zdrowotnych, ale i śmierci.

Rozwiązaniem dla osób uzależnionych jest odwyk. Odwyk alkoholowy realizowany w specjalistycznym ośrodku stanowi gwarancję bezpieczeństwa, jednocześnie zwiększając szanse osoby uzależnionej na uzyskanie i zachowanie abstynencji.

Odwyk alkoholowy w Ośrodku Filar  

Leczenie odwykowe dla osób uzależnionych w Ośrodku Leczenia Uzależnień Filar to profesjonalna terapia uzależnień, kompleksowa opieka lekarska i psychologiczna oraz spokojna atmosfera. Do każdego pacjenta podchodzimy indywidualnie. Dbamy o zdrowie fizyczne i psychiczne, a w terapii odwykowej uwzględniamy zarówno historię choroby, jak i potrzeby oraz możliwości danej osoby. To podejście pozwala nam zwiększenie efektywności leczenia odwykowego, co jest bardzo ważne z perspektywy osób uzależnionych.

Co obejmuje odwyk alkoholowy?

Głównym celem odwyku alkoholowego jest pokazanie pacjentom, że możliwe jest życie w trzeźwości. Niezwykle istotna jest w tym przypadku motywacja do zmiany i nauka samokontroli, jak również rozwój osobisty i poszukiwanie nowych zainteresowań, które mogą zająć miejsce alkoholu w życiu pacjenta.

Kluczowe elementy odwyku alkoholowego obejmują:

Indywidualne podejście do pacjenta

W odwyku bardzo ważne jest indywidualne podejście do pacjenta, które uwzględnia jego unikalne potrzeby zdrowotne i psychologiczne, jak również historię choroby. To historia choroby w dużej mierze wpływa na proces zdrowienia, dlatego nie powinna być marginalizowana czy bagatelizowana.

Kompleksowe wsparcie medyczne i psychologiczne

Wychodzenie z nałogu to nie tylko detoks i fizyczne uniezależnienie organizmu od substancji psychoaktywnej. To przede wszystkim konieczność holistycznego spojrzenia na proces leczenia, w którym aspekty zdrowia fizycznego i psychicznego są ze sobą ściśle powiązane.

Ośrodek Leczenia Uzależnień powinny zapewnić profesjonalną opiekę lekarską oraz wsparcie ze strony psychologów, psychiatrów i specjalistów od uzależnień.

Terapię odwykową

Program terapii odwykowej powinien obejmować szereg działań zmierzających do zyskiwania i utrwalania zachowań abstynenckich. Terapia odwykowa w Ośrodku Filar jest realizowana za pośrednictwem różnych narzędzi terapeutycznych – terapii stacjonarnej, terapii półstacjonarnej, terapii dziennej oraz terapii nawrotowej.


Pozostańmy w kontakcie

Nasz telefon jest czynny 24h/7 dni w tygodniu przez cały rok.

+48 737 199 997

+48 726 017 019

+48 737 199 997

kontakt@osrodekfilar.com.pl

Odwiedź nas w Ośrodku

ul. Radziejowicka 120 05-825 Adamowizna koło Grodziska Mazowieckiego